e-RAF Journal on Computing (e-RAF JoC) je elektronski stručni i naučni časopis koji izdaje Računarski fakultet, Beograd. e-RAF JoC objavljuje recenzirane, originalne radove autora. Cilj časopisa e-RAF JoC je da podstakne naučno-istraživački rad, i proces prikupljanja znanja o trenutnim dostignućima, sadržajima, tehnologijama, i servisima u oblasti računarskih nauka. Ovaj časopis je usmeren da postane interdisciplinarni forum za razmenu tehničkih, teorijskih, praktičnih, društvenih i edukativnih ideja. e-RAF JoC će pomoći svima koji rade, studiraju, ili istražuju u oblasti računarskih nauka a žele da daju doprinos, podele svoje znanje, i nauče od drugih. e-RAF JoC dostupan je besplatno preko veba.

Call for submissions

e-RAF Journal on Computing očekuje radove napisane na srpskom i engleskom jeziku, u skladu sa uputstvom za autore, koji daju jasan doprinos nekoj od tematskih oblasti. Svi radovi prolaze recenziju, posle koje se autori obaveštavaju o statusu rada. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u elektronskom obliku na sajtu e-RAF JoC.

Pored naučnih radova e-RAF JoC poziva i druge autore da u posebnom delu objave pregledne i popularne radove iz oblasti interesovanja.

e-RAF Journal on Computing poziva studente da u posebnom delu objave sažetke svojih završnih radova svih ciklusa studija, i originalne seminarske radove.

Radovi se mogu predati isključivo u elektronskoj verziji. Elektronska verzija rada se dostavlja preko sajta. Potrebno je da se jedan od autora registruje i popuni obrazac za podnošenje rada. Po predaji rada dobićete e-mail odgovor koji vam potvrđuje uspešan prijem vašeg fajla. Za radove za koje Uređivački odbor bude smatrao da su potrebne izmene, autorima će e-mailom biti poslata potrebna uputstva.

Tematske oblasti

 • Artificial Intelligence
 • Database & Data Mining
 • Computer Networks & Communications
 • Computer Architecture
 • Parallel & Distributed Systems
 • Internet & its Applications
 • Multimedia & Visual Programming
 • Image and signal Processing
 • Information Systems
 • Human Computer Interface
 • Virtual Reality Systems
 • E-Commerce
 • Computer and network Security
 • Software Engineering
 • Distance Learning and e-education
 • Algorithms & Applications
 • Neural Networks
 • Computer Simulation
 • Natural Language Processing
 • Machine Learning
 • Aspect Oriented Software Development AOSD
 • Applied mathematics
 • Numerical Analysis
 • Computational Mathematics
 • Operation Research
 • Pattern Recognition
 • GIS Technology and Application