Dragoljub Pilipović

Fakultet za Informacione Tehnologije, Slobomir P Univerzitet
Slobomir
Bijeljina, 76300
Bosna i Hercegovina