Jelena Kljujić

Računarski fakultet, Univerzitet Union
Knez Mihailova 6/6
Beograd, 11000
Srbija