Abstrakt

Postoji dosta problema za koje je teško naći konvencionalni algoritam za njihovo rešavanje. Neki se ne mogu rešiti na lak način korišćenjem tradicionalnih metoda, a neki su čak i nerešivi. Problem analize rendgen snimka grudnog koša je jedan od njih. Rano otkrivanje pojedinih bolesti poput: tuberkuloze pluća i srčanih problema je moguće putem analize rendgen snimka grudnog koša. Ova analiza je vremenski zahtevna i neretko zahteva zajednički rad doktora različitih specijalnosti. Sa druge strane broj snimaka je u stalnom porastu te blagovremena analiza nije moguća usled nedostatka medicinskog osoblja ili njihove prezauzetosti. Javlja se potreba za softverskim alatom koji je u stanju da brzo analizira snimke i da ih sortira po medicinskom stanju i hitnosti. Ovaj rad predlaže i dokazuje koncept zasnovan na neuralnim mrežama i njihovoj primeni u analizi rendgen snimka pluća.

Ključne reči:  Analiza rendgen snimka, neuralne mreže, raspoznavanje oblika
Objavljen na sajtu: 10.6.2012