Volumen 8 - 2016

Aplikacija za evidenciju sportskih rezultata - AESR

Abstrakt

Aplikacija za evidenciju sportskih rezultata (AESR) je veb aplikacija namenjena prikupljanju i publikovanju sportskih rezultata. U radu je opisana svrha same aplikacije, arhitektura, način publikovanja podataka i publikovanje prve knjige pomoću AESR aplikacije.

Objavljen na sajtu: 1.1.1970

BGP: Analiza i simulacija napada otimanjem prefiksa

Abstrakt

Protokol graničnog mrežnog prolaza, BGP (Border Gateway Protocol), je ruting protokol, koji definiše pravila komunikacije i omogućava međusobno povezivanje svih nezavisnih računarskih mreža u okviru Interneta. U ovom radu je najpre dat pregled osnovnih BGP pojmova i poznatih mana vezanih za bezbednost protokola. Zatim su predstavljene tri najrasprostranjenije nadogradnje, razvijene da odgovore na bezbednosne izazove: S-BGP, IVR i SoBGP. Funkcionalnost i karakteristike BGP nadogradnji su testirane korišćenjem programa GNS3 u okviru koga je u backbone mreži simuliran napad otimanjem prefiksa u različitim okolnostima: bez zaštite (sa osnovnom konfiguracijom), nakon primene filter liste, i na kraju, uz manipulaciju osnovnih BGP atributa. Pored simulacije i rezultata, u radu je data detaljna analiza predloženih rešenja.

Ključne reči: Bezbednosni izazovi, BGP, mehanizmi zaštite
Objavljen na sajtu: 7.12.2016