Volumen 4 - 2012

Analiza performansi Multicast VPN protokola u mreži internet servis provajdera

Abstrakt

U radu je izvršena analiza performansi dva multicast VPN (Virtual Private Network) modela u MPLS mreži internet servis provajdera. Modeli su simulirani korišćenjem Dynamips softverskog alata i odgovarajućih Cisco IOS operativnih sistema. Analiza empirijskih rezultata dobijenih simulacijom oba modela navodi na zaključak da nema značajnijih razlika u kvalitetu prenosa multicast saobraćaja. IP paketi u ravni prosleđivanja se prosleđuju istom efikašnošću i razlika u tipovima enkapsulacija multicast VPN saobraćaja ne utiče na performanse. Zaključeno je da protokoli koji utiču na kreiranje različitih tipova multicast stabala u kontrolnoj ravni taj proces kreiranja vrše približno istom brzinom.

Ključne reči: BGP MDT SAFI, IP/GRE, mLDP, MPLS, Multicast VPN, MVPN, Rosen draft
Objavljen na sajtu: 27.2.2012

Algoritmi za rešavanje višedimenzionalnog Bin packing problema

Abstrakt

Bin packing problem spada u klasu problema optimizacije koji ima široku primenu u raznim poljima koji uključuju pakovanje, raspoređivanje i slično. U ovom radu biće opisano više algoritama koji rešavaju ovaj problem. Dati su njihovi opisi i implementacije. Takođe, biće predstavljeni rezultati efikasnosti svakog od opisanih algoritama.

Ključne reči: Bin packing algoritam, genetski algoritam, optimizacija
Objavljen na sajtu: 7.5.2012

Analiza rendgen snimka pluća

Abstrakt

Postoji dosta problema za koje je teško naći konvencionalni algoritam za njihovo rešavanje. Neki se ne mogu rešiti na lak način korišćenjem tradicionalnih metoda, a neki su čak i nerešivi. Problem analize rendgen snimka grudnog koša je jedan od njih. Rano otkrivanje pojedinih bolesti poput: tuberkuloze pluća i srčanih problema je moguće putem analize rendgen snimka grudnog koša. Ova analiza je vremenski zahtevna i neretko zahteva zajednički rad doktora različitih specijalnosti. Sa druge strane broj snimaka je u stalnom porastu te blagovremena analiza nije moguća usled nedostatka medicinskog osoblja ili njihove prezauzetosti. Javlja se potreba za softverskim alatom koji je u stanju da brzo analizira snimke i da ih sortira po medicinskom stanju i hitnosti. Ovaj rad predlaže i dokazuje koncept zasnovan na neuralnim mrežama i njihovoj primeni u analizi rendgen snimka pluća.

Ključne reči:  Analiza rendgen snimka, neuralne mreže, raspoznavanje oblika
Objavljen na sajtu: 10.6.2012

Poređenje ontologijskih editora

Abstrakt

U ovom radu razmatra se nekoliko softverskih alata vezanih za semantički veb. U stvari, pet ontologijskih editora je opisano i upoređeno u ovom radu. To su: Apollo, OntoStudio, Protégé, Swoop i TopBraid Composer Free Edition. Opisane su struktura i osnovne osobine ovih editora, kao i način kako se koriste. Glavni kriterijum za poređenje ovih editora je mogućnosti upotrebe i primene u različitim aplikacijama.

Ključne reči: Apollo, Ontologies, Ontology building tools, OntoStudio, Protégé, Semantic Web, Swoop, TopBraid Composer Free Edition.
Objavljen na sajtu: 16.12.2012