Volumen 12 - 2020

Jedan prilog modelovanju podataka za potrebe baza podataka u elektronskom poslovanju

Abstrakt

Predmet ovog rada je projektovanje modela podataka potrebnih kompanijama koje žele da vode e-poslovanje. Cilj je utvrditi potrebne podatke, njihov format i semantiku, kao i njihov raspored u složenoj strukturi baze podataka koja služi kao osnova integrisanog informacionog sistema sa funkcionalnošću elektronskog poslovanja. Metodološki, u dokumentu kritički upoređujemo različite pristupe modelovanju podataka dostupne u literaturi i rešenjima otvorenog koda. Prikazujemo i proces implementacije izabranih modela.

Ključne reči: Modelovanje podataka, elektronsko poslovanje, poređenje pristupa
Objavljen na sajtu: 7.10.2020

Primena tehnologije RiektJS u razvoju aplikacije iz domena elektronske trgovine

Abstrakt

Brzi napredak tehnologija podigao je razvoj rešenja za veb na novi nivo, koji sve više olakšava posao programera. Jedan od najčešće korišćenih stekova je MERN stek, koji danas igra vodeću ulogu u veb razvoju. Četiri komponente uključene u MERN stek su MongoDB baza podataka, Ekpres bekend veb frejmvork, RiektJS frontend biblioteka i Node.js JavaSkript okruženje. Ovaj rad se fokusira na razvoj aplikacije veb prodavnice poznatog kozmetičkog brenda Glosier koristeći JavaSkript tehnologije MERN steka. U radu su postepeno objašnjeni ključni koncepti pomenutih tehnologija, zajedno sa Ridaks, Riekt Rauter, JWT, Mongus i drugim bibliotekama. Proces kreiranja aplikacije je opisan od trenutka stvaranja ideje, do krajnje faze razvoja i implementacije. Kao rezultat, dobijena je potpuno funkcionalna aplikacija koje je u skladu sa prethodno postavljenim zahtevima. Ima jednostavan i intuitivan korisnički interfejs. Uključuje i admin panel koji služi administratoru za manipulisanje proizvodima, uključujući kreiranje, brisanje i ažuriranje. Ovaj rad se može koristiti kao kratak vodič za razvijanje ful stek MERN veb aplikacije.

Ključne reči: Elektronska trgovina, Ekspres, JavaSkript, MERN stek, MongoDB, Nod.js, Riekt, veb razvoj
Objavljen na sajtu: 5.10.2020

Jedan pristup implementaciji informacionog sistema za evidenciju proizvodnje gumenih creva

Abstrakt

U ovom radu predstavljen je softver za evidenciju proizvodnje gumenih creva koji je osmišljen da olakša poslovanje kompanije koja se tom proizvodnjom bavi. Detaljno je razrađen i prikazan izgled svake strane aplikacije uz pojašnjenje na šta se odnose njene funkcionalnosti. Ideja je da se aplikacija u potpunosti približi krajnjem korisniku, te da softver automatizuje većinu izračunavanja potrebnih u poslovnim procesima. Detaljno je opisano sve ono što je do sada implementirano, kao i ono što se planira da se u budućnosti realizuje.

Ključne reči: Gumena creva, desktop aplikacija, evidencija, informacioni sistem, proizvodnja
Objavljen na sajtu: 1.10.2020