Abstrakt

Iako su tehnologije semantičkog veba odavno na zrelom nivou, prohvatanje semantičkog veba je do sada bilo vrlo sporo. Da bi bilo povoda za razvoj semantičkih servisa, moraju postojati semantički podaci koje će servisi koristiti. Stvaranje semantičkih podataka automatskim ekstaktovanjem i procesiranjem postojećih podataka sa veba je prvi korak koji je u određenoj meri ispunjen. Drugi korak je da se običnim korisnicima veba koji stvaraju veliki deo sadržaja, obezbede alati za lako stvaranje semantičkog sadržaja. U ovom radu je razvijen i prikazan alat za anotiranje veb stranica semantičkim podacima u microdata formatu. Alat je dodatak za TinyMCE editor tako da se može koristiti u raznim sistemima za upravljanje sadržajem.

Ključne reči: semantički veb, anotiranje, microdata, tinymce
Objavljen na sajtu: 1.12.2014