Abstrakt

Sa porastom broja uređaja na Internetu koji imaju svoje IP adrese, klasični protokoli rutiranja, koji usmeravaju pakete na bazi njegove IP adrese, postali su neefikasni, tj. nisu bili u stanju da odgovore sve većim zahtevima u pogledu brzine obrade i prosleđivanja paketa. Postali su uočljivi nedostaci da klasičan IP ne može da pruži neke servise koji su vremenom postali značajni za ozbiljne primene u oblasti pružanja telekomunikacionih servisa (QoS, traffic engineering, VPN,...), kao protokol bez uspostavljanja konekcije IP nema garancija za QoS, problem sa rutiranjem saobraćaja. Rad je baziran na MP-BGP protokolu kao osnovom za implementaciju MPLS VPN mreže. Zahvaljujući TE (traffic engineering) resursi mreže se mogu koristiti mnogo efikasnije i optimalnije.

Ključne reči: MPLS, VPN, TE-traffic engineering, BGP, OSPF, QoS
Objavljen na sajtu: 9.7.2014