Abstrakt

Ovaj projekat bavi se planiranjem računarske mreže koja spaja sve univerzitete u Srbiji. Topologije lokacija dizajnirane su po hijerarhijskom modelu kompanije Cisco, koji uključuje tri sloja - jezgro mreže (core layer), sloj distribucije i sloj pristupa. Razlozi za ovakav dizajn su pouzdanost, skalabilnost, kao i manja cena implementacije. Core layer je okosnica mreže, uključuje svičeve i kablove. Ne bavi se rutiranjem unutar LAN-ova, već se bavi brzinama i omogućava pouzdan prenos paketa. Sloj distribucije bavi se pravilnim rutiranjem saobraćaja između podmreža i VLAN-ova unutar mreže. Pristupni sloj povezuje korisničke uređaje i bavi se pravilnom dostavom paketa ka njima.

Ključne reči: Projektovanje mreže, Optičke komunikacije, Triple Play mreže
Objavljen na sajtu: 14.12.2015