Abstrakt

Lindenmajerovi sistemi (L-sistemi) jesu metod proceduralne generacije sadržaja koji se koristi sa uspehom već dugi niz godina. Mana L-sistema jeste što se njihova pravila i parametri moraju ručno sastavljati. Genetski algoritmi (GA) su metod optimizacije postojećih sistema. Kombinovanjem L-sistema za generisanje sadržaja i GA za optimizaciju sistema, moguće je lako doći do novog i kvalitetnog sadržaja, bez potrebe da se provede velika količina vremena za podešavanje pravila i parametara.

Ključne reči: Genetski algoritmi, L-sistemi, Proceduralno generisanje sadržaja
Objavljen na sajtu: 20.9.2015