Abstrakt

Multifraktalna analiza se pokazala kao precizno sredstvo za klasifikaciju karcinoma, s tim što sam proces još uvek nije dovoljno automatizovan za primenu u medicinskoj dijagnostici. Po izvršenoj multifraktalnoj analizi, potrebno je obraditi rezultate i pravilno ih klasifikovati. U ovom radu je prikazana automatizacija procesa dijagnostike. Cilj je uspešno primeniti multifraktalnu analizu kao pomoćno dijagnostičko sredstvo.

Ključne reči: dijagnostičko sredstvo, metastatski tumor, multifraktalna analiza
Objavljen na sajtu: 21.2.2015