Abstrakt

Aplikacija za evidenciju sportskih rezultata (AESR) je veb aplikacija namenjena prikupljanju i publikovanju sportskih rezultata. U radu je opisana svrha same aplikacije, arhitektura, način publikovanja podataka i publikovanje prve knjige pomoću AESR aplikacije.

Objavljen na sajtu: 1.1.1970