Abstrakt

Neuralne mreže omogućuju rešavanje velikog broja problema kojima klasično računarstvo nije doraslo. Neuralne mreže i učenje obezbeđuju najbolja rešenja u prepoznavanju slike, prepoznavanju govora, obradi prirodnih jezika. U ovom radu, neuralne mreže, konkretno konvolucione neuralne mreže, su predloženo rešenje za prepoznavanje i klasifikaciju saobraćajnih znakova. Ovakvo rešenje može da se koristi kod autonomnih vozila, a slična rešenja se lako mogu primeniti u bilo kojoj primeni koja zahteva prepoznavanje slike.

Ključne reči: Neuralne mreže, konvolucione neuralne mreže, klasifikacija, saobraćajni znakovi.
Objavljen na sajtu: 16.7.2018