Abstrakt

 U radu su prikazane primene tehnike dimenzionog modelovanja, te koncepata dejta marta i skladišta podataka nad podacima iz bežičnih senzorskih mreža. Dimenzione strukture podataka namenjene su uspostavljanju efikasnog sistema za podršku odlučivanju i analizu podataka iz bežičnih senzorskih mreža. Dimenzioni modeli se formiraju iz ugla senzora i iz ugla misije. Opisuju se koraci transformacije podataka na putu od operacione baze do dejta mart šeme. Do sada u literaturi nije bilo moguće naći primere dimenzionih modela podataka iz bežičnih senzorskih mreža.

Ključne reči: bežične senzorske mreže, dejta mart, integracija podataka, zvezdasta šema, skladište podataka
Objavljen na sajtu: 23.6.2020
Priloženi fajl: agavric1.pdf