Abstrakt

U radu se razmatraju moguće posledice razvoja nanotehnologije. Prvo se bavimo stanjem u oblasti: pregled ukazuje na uticaje promene dimenzija na delovanje i opažanje u prostorima nano dimenzija. Potom se razmatra mogući budući razvoj. Ukazuje se na oblasti čiji rezultati bi se mogli koristiti u budućem razvoju nanotehnologije: nauka o materjalima, biotehnologija, nanoelektronika, i računarska tehnika. Razmatraju se globalno, i sa aspekta regiona, problemi i mogućnosti razvoja nanorobotike.

Ključne reči: agent, inteligentni sistemi, meko računarstvo, nanorobotika, nanotehnologije, računarstvo, rasplinuti sistemi
Objavljen na sajtu: 30.7.2009