Абстракт

У раду се разматрају могуће последице развоја нанотехнологије. Прво се бавимо стањем у области: преглед указује на утицаје промене димензија на деловање и опажање у просторима нано димензија. Потом се разматра могући будући развој. Указује се на области чији резултати би се могли користити у будућем развоју нанотехнологије: наука о матерјалима, биотехнологија, наноелектроника, и рачунарска техника. Разматрају се глобално, и са аспекта региона, проблеми и могућности развоја нанороботике.

Кључне речи: агент, интелигентни системи, меко рачунарство, нанороботика, нанотехнологије, рачунарство, расплинути системи
Објављен на сајту: 30.7.2009
Тип рада: Научни радови