Abstrakt

Budućnost današnjeg Veba je Semantički Veb. Prelazak sa sadašnjeg Veba na Semantički Veb uključuje izdvajanje imenovanih entiteta sa današnjeg Veba u svrhu kreiranja RDF iskaza. S obzirom da količina informacija na Vebu eksponencijalno raste, za ovaj zadatak potreban je moćan nesupervizorski softverski sistem koji je nezavisan od domena. U ovom radu predstavljeno je i upoređeno pet postojećih sistema. Takođe, dat je predlog za nov sistem za izdvajanje entiteta.

Ključne reči: izdvajanje imenovanih entiteta; izdvajanje informacija; semantički veb
Objavljen na sajtu: 30.12.2011