Абстракт

Будућност данашњег Веба је Семантички Веб. Прелазак са садашњег Веба на Семантички Веб укључује издвајање именованих ентитета са данашњег Веба у сврху креирања RDF исказа. С обзиром да количина информација на Вебу експоненцијално расте, за овај задатак потребан је моћан несупервизорски софтверски систем који је независан од домена. У овом раду представљено је и упоређено пет постојећих система. Такође, дат је предлог за нов систем за издвајање ентитета.

Кључне речи: издвајање именованих ентитета; издвајање информација; семантички веб
Објављен на сајту: 30.12.2011
Тип рада: Стручни радови