Abstrakt

U ovom radu predstavljen je metod za detekciju i klasifikaciju saobraćajnih znakova na video i zapisima digitalne slike. Detekcija saobraćajnih znakova i njihova identifikacija ima nekoliko primena, ali je malo radova koji opisuju detaljno ove procese. Informacije o obliku su korišćene za detekciju i izolovanje saobraćajnog znaka, a informacije o boji i osobinama histograma izolovanog oblika se koriste za klasifikovanje. Broj mogućih oblika saobraćajnih znakova je mali, pa je relativno lako detektovati i izolovati saobraćajne znakove. Međutim, kvalitet slike, varijacije u osvetljenosti ili izobličenja znakova otežavaju proces ispravne klasifikacije znakova.

Ključne reči: neuralne mreže, saobraćajni znakovi, informacioni sistemi za vožnju, računarski vid, rasplinuta logika, klasifikacija
Objavljen na sajtu: 29.8.2011