Абстракт

У овом раду представљен је метод за детекцију и класификацију саобраћајних знакова на видео и записима дигиталне слике. Детекција саобраћајних знакова и њихова идентификација има неколико примена, али је мало радова који описују детаљно ове процесе. Информације о облику су коришћене за детекцију и изоловање саобраћајног знака, а информације о боји и особинама хистограма изолованог облика се користе за класификовање. Број могућих облика саобраћајних знакова је мали, па је релативно лако детектовати и изоловати саобраћајне знакове. Међутим, квалитет слике, варијације у осветљености или изобличења знакова отежавају процес исправне класификације знакова.

Кључне речи: неуралне мреже, саобраћајни знакови, информациони системи за вожњу, рачунарски вид, расплинута логика, класификација
Објављен на сајту: 29.8.2011
Тип рада: Научни радови