Abstrakt

Dobro poznat problem trgovačkog putnika pogodan je za testiranje i poređenje performansi različitih algoritama optimizacije. U ovom radu prikazana su dva od tih algoritama koji se najčešće koriste: genetski algoritam i algoritam kolonije mrava. Dat je detaljan opis ovih algoritama, način na koji su implementirani, kao i dobijeni rezultati. Takođe je dat način na koji se oni mogu paralelizovati i ubrzanje koje se pri tome dobija.

Ključne reči: Algoritam kolonije mrava, Genetski algoritam, paralelizacija, Problem trgovačkog putnika
Objavljen na sajtu: 19.2.2011