Абстракт

Добро познат проблем трговачког путника погодан је за тестирање и поређење перформанси различитих алгоритама оптимизације. У овом раду приказана су два од тих алгоритама који се најчешће користе: генетски алгоритам и алгоритам колоније мрава. Дат је детаљан опис ових алгоритама, начин на који су имплементирани, као и добијени резултати. Такође је дат начин на који се они могу паралелизовати и убрзање које се при томе добија.

Кључне речи: Алгоритам колоније мрава, Генетски алгоритам, паралелизација, Проблем трговачког путника
Објављен на сајту: 19.2.2011
Тип рада: Стручни радови