Abstrakt

Aktuelni vremenski trenutak, koji karakteriše eksplozija Internet komunikacija, sa istovremenim porastom sigurnosnih rizika, nameće potrebu za korišćenjem bezbednosnog proizvoda koji bi bio postavljen na „ivicu“ mreže. Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 je takav proizvod. Poseduje nekoliko ključnih bezbednosnih funkcija, upotrebljivost, jednostavnost korisničkog interfejsa i skalabilnost, posebno ako se koristi Enterprise edicija. Ovaj dokument istražuje ključna svojstva pomenutog proizvoda, neophodna za uspešan rad servera u realnim uslovima eksploatacije.

Ključne reči: Bezbednost, ISA server, mrežna barijera, proksi
Objavljen na sajtu: 10.2.2011