Абстракт

Актуелни временски тренутак, који карактерише експлозија Интернет комуникација, са истовременим порастом сигурносних ризика, намеће потребу за коришћењем безбедносног производа који би био постављен на „ивицу“ мреже. Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 је такав производ. Поседује неколико кључних безбедносних функција, употребљивост, једноставност корисничког интерфејса и скалабилност, посебно ако се користи Enterprise едиција. Овај документ истражује кључна својства поменутог производа, неопходна за успешан рад сервера у реалним условима експлоатације.

Кључне речи: Безбедност, ISA сервер, мрежна баријера, прокси
Објављен на сајту: 10.2.2011
Тип рада: Стручни радови
Приложени фајл: pregled-karakteristika-isa-servera.pdf