Abstrakt

Bin packing problem spada u klasu problema optimizacije koji ima široku primenu u raznim poljima koji uključuju pakovanje, raspoređivanje i slično. U ovom radu biće opisano više algoritama koji rešavaju ovaj problem. Dati su njihovi opisi i implementacije. Takođe, biće predstavljeni rezultati efikasnosti svakog od opisanih algoritama.

Ključne reči: Bin packing algoritam, genetski algoritam, optimizacija
Objavljen na sajtu: 7.5.2012