Абстракт

Bin packing проблем спада у класу проблема оптимизације који има широку примену у разним пољима који укључују паковање, распоређивање и слично. У овом раду биће описано више алгоритама који решавају овај проблем. Дати су њихови описи и имплементације. Такође, биће представљени резултати ефикасности сваког од описаних алгоритама.

Кључне речи: Bin packing алгоритам, генетски алгоритам, оптимизација
Објављен на сајту: 7.5.2012
Тип рада: Научни радови