Abstrakt

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) je računarski ntrolisan sistem za nadgledanje i upravljanje industrijskim procesima. Sastoji se od različitih komponenata za prikupljanje i prenos podataka i od softvera koji obezbeđuje praćenje i kontrolu postrojenja sa jedne lokacije. Da bi sistem ispravno funkcionisao neophodna je brza i pouzdana komunikacija između svih SCADA aplikacija i kontrolnih uređaja. U radu je ukratko opisana arhitektura SCADA sistema i postojeći problemi sa komunikacijom između SCADA aplikacija. Detaljno je opisano unapređenje već postojećeg mehanizma komunikacije bazirano na RPC (Remote Procedure Call) tehnologiji korišćenjem ZeroMQ i Google Protocol Buffers biblioteka. Novo rešenje znatno smanjuje kompleksnost i obezbeđuje proširivost celog sistema upravljanja.

Ključne reči: SCADA, RPC, ZeroMQ, Protocol Buffers, komunikacija, distribucija događaja
Objavljen na sajtu: 24.11.2014