Abstrakt

Multifraktalna analiza se pokazala kao precizno sredstvo za klasifikaciju karcinoma, s tim što sam proces još uvek nije dovoljno automatizovan za primenu u medicinskoj dijagnostici. Po izvršenoj multifraktalnoj analizi, potrebno je obraditi rezultate i pravilno ih klasifikovati, gde ulogu dobijaju neuralne mreže. Neuralne mreže su se pokazale kao uspešan metod klasifikacije podataka, kada podaci nisu linearno razdvojivi. U ovom radu je prikazana njihova primena radi utvrđivanja primarnog karcinoma u slučajevima intraosealnih metastatskih karcinoma, kao i automatizacija procesa klasifikacije. Cilj je uspešno primeniti multifraktalnu analizu kao pomoćno dijagnostičko sredstvo.

Ključne reči: klasifikacija, metastaze, multifraktalna analiza, neuralne mreže
Objavljen na sajtu: 12.6.2014