Abstrakt

Glavni problem u razvoju robota je nedostatak zajedničke platforme za komunikaciju i saradnju. Svaki put kada se pokrene novi projekat potrebno je da se kreira softver i hardver od početka. Da bi se prevazišao ovaj problem razne robotske platforme su razvijene, a današnja vodeća platforma je robotski operativni sistem (Robot Operating System (ROS)). ROS je namenjen da bude svetski prihvaćen robotski operativni sistem za industrijske aplikacije i naučna istraživanja. Ovaj rad predstavlja glavni koncept ROS, prednosti i poređenja raznih ROS i ostalih pristupa korišćenih u robotici. Glavni cilj rada je da predstavi PC implementaciju i upotrebu PC arhitekture kao kontrolera robota.

Ključne reči: Operativni sistemi, PC platforma, robotika, ROS
Objavljen na sajtu: 10.10.2015