Abstrakt

Ovaj rad se bavi implementacijom Amazon veb servisa (AWS), kao najpopularnijeg servisa računarstva u oblaku sa ciljem konstruisanja portala koji služi pisanju recenzija i ocenjivanju od strane korisnika. U radu se kao primer koriste recenzije za grafičke novele. Za odabrane servise se objašnjava za štа se koriste. Predstavlja se kako se inicijalizuju i konfigurišu. Upoređuju se, sa tehničkog i finansijskog aspekta, koncept računarstva u oblaku i koncept posedovanja uređaja i mrežne infrastrukture. Obrazlažu se prednosti i mane primene Amazon veb servis platforme u projektu i daje se osvrt na servise konkurentskih kompanija.

Ključne reči: Amazon veb servis, računarstvo u oblaku, recenzije.
Objavljen na sajtu: 24.11.2017