Абстракт

Овај рад се бави имплементацијом Амазон веб сервиса (АWС), као најпопуларнијег сервиса рачунарства у облаку са циљем конструисања портала који служи писању рецензија и оцењивању од стране корисника. У раду се као пример користе рецензије за графичке новеле. За одабране сервисе се објашњава за шта се користе. Представља се како се иницијализују и конфигуришу. Упоређују се, са техничког и финансијског аспекта, концепт рачунарства у облаку и концепт поседовања уређаја и мрежне инфраструктуре. Образлажу се предности и мане примене Амазон веб сервис платформе у пројекту и даје се осврт на сервисе конкурентских компанија.

Кључне речи: Амазон веб сервис, рачунарство у облаку, рецензије.
Објављен на сајту: 24.11.2017
Тип рада: Научни радови