Abstrakt

Najm, platforma za analitiku podataka, dostupna je kao korisnički softver otvorenog koda. Aplikacija za kreiranje je istovremeno i platforma za izvršavanje modela, pa diseminacija modela krajnjim korisnicima na ovaj način može biti nepraktična. Stoga smo razvili i u radu opisujemo jedan vid interfejsiranja Najm modela ka krajnjem korisniku kroz prilagođen korisnički interfejs. Koristeći PHP, model eksponiramo kao RESTful servis i na primeru pokazujemo mogućnost integracije Najm modela sa softverom koji ima veb interfejs

Ključne reči: integracija, Najm, model, PHP, REST, servis
Objavljen na sajtu: 27.9.2017