Абстракт

Најм, платформа за аналитику података, доступна је као кориснички софтвер отвореног кода. Апликација за креирање је истовремено и платформа за извршавање модела, па дисеминација модела крајњим корисницима на овај начин може бити непрактична. Стога смо развили и у раду описујемо један вид интерфејсирања Најм модела ка крајњем кориснику кроз прилагођен кориснички интерфејс. Користећи ПХП, модел експонирамо као РЕСТфул сервис и на примеру показујемо могућност интеграције Најм модела са софтвером који има веб интерфејс

Кључне речи: integracija, Najm, model, PHP, REST, servis
Објављен на сајту: 27.9.2017
Тип рада: Научни радови