Abstrakt

У овом раду представљена је игра за два играча "Тачке и кутије" и анализирано неколикоразличитих алгоритама за њено играње. Главни приступ, који за циљ има симулирање понашања напреднијихиграча, имплементиран је употребом минимакс алгоритма, док остали алгоритми, имплементирани радипоређења, имају за циљ симуларање играча различитих, слабијих вештина. Ови алгоритми су упоређениаутоматском симулацијом на таблама за играње различитих величина и ти резултати су приказани у овом раду.Поред симулације самих алгоритама, у овом раду је представљено и неколико приступа који би даље моглиунапредити како ефикасност, тако и успешност ових алгоритама.

Ključne reči: алфа-бета одсецање, минимакс алгоритми, похлепни алгоритми, симулација, вештачка интелигенција
Objavljen na sajtu: 10.1.2019
Priloženi fajl: nbozidarevic.pdf