Абстракт

У овом раду представљена је игра за два играча "Тачке и кутије" и анализирано неколико различитих алгоритама за њено играње. Главни приступ, који за циљ има симулирање понашања напреднијих играча, имплементиран је употребом минимакс алгоритма, док остали алгоритми, имплементирани ради поређења, имају за циљ симуларање играча различитих, слабијих вештина. Ови алгоритми су упоређени аутоматском симулацијом на таблама за играње различитих величина и ти резултати су приказани у овом раду. Поред симулације самих алгоритама, у овом раду је представљено и неколико приступа који би даље могли унапредити како ефикасност, тако и успешност ових алгоритама.

Кључне речи: алфа-бета одсецање, минимакс алгоритми, похлепни алгоритми, симулација, вештачка интелигенција
Објављен на сајту: 10.1.2019
Приложени фајл: nbozidarevic.pdf