Abstrakt

У циљу стицања свеобухватне слике о узајамним сличностима, разликама, предностима и манама традиционалног и реактивног приступа решавања неких од проблема са којима се сусрећу модерне веб апликације, као и могућностима које нам пружа реактивни модул популарног радног оквира Spring (енг.”framework”), у овом раду биће демонстриран развој веб апликације за управљање акцијама компанија на берзи, користећи оба од поменутих приступа.

Ključne reči: Реактивно програмирање, Spring framework, Spring WebFlux
Objavljen na sajtu: 15.1.2019
Priloženi fajl: nzirojevic.pdf