Абстракт

У циљу стицања свеобухватне слике о узајамним сличностима, разликама, предностима иманама традиционалног и реактивног приступа решавања неких од проблема са којима се сусрећу модерневеб апликације, као и могућностима које нам пружа реактивни модул популарног радног оквира Spring(енг.”framework”), у овом раду биће демонстриран развој веб апликације за управљање акцијамакомпанија на берзи, користећи оба од поменутих приступа.

Кључне речи: Реактивно програмирање, Spring framework, Spring WebFlux
Објављен на сајту: 15.1.2019
Приложени фајл: nzirojevic.pdf