Abstrakt

Predmet rada je projektovanje modela baze podataka u kojoj bi se skladištila dokumentacija o načinu povezivanja komponenti, baziranih na Angular razvojnom alatu, tokom projektovanja i razvoja veb aplikacije. Cilj je formirati setove atributa koji precizno opisuju Angular komponentu, njenu vezu sa drugim komponentama i definišu različite prioritete pristupa. Metodološki, u izradi rada kritički se porede različiti pristupi u vođenju dokumentacije tokom izrade računarske aplikacije i potom se predstavlja novo rešenje, specijalizovano za izabrani razvojni alat.

Ključne reči: Angular komponente, REST API, specifikacija, dokumentacija, JWT, baza podataka.
Objavljen na sajtu: 31.3.2021
Priloženi fajl: peric.pdf