Abstrakt

 Uprkos stalnoj borbi da se bezbednost i privatnost na polju elektronskog poslovanja održe na što većem nivou, porast sajber kriminala narušava poverenje i utiče na povećan broj zabrinutih korisnika. Uporedo sa usvajanjem novih tehnologija, neophodno je razvijati i metode zaštite od sajber kriminala kako bi korisnici usluga bili bezbedni. U ovom radu prikazaćemo negativne efekte primene savremenih tehnologija u elektronskom poslovanju, kao i na koji način se mogu prevazići upotrebom različitih tipova enkripcije i protokola. Takođe, prikazaćemo detaljan pregled analize sigurnosti veb sajtova bankarskih institucija u Srbiji kao i nekih poznatijih domaćih onlajn prodavnica.

Ključne reči: elektronsko bankarstvo, elektronsko poslovanje, enkripcija, HTTPS, TLS
Objavljen na sajtu: 30.9.2021
Priloženi fajl: esindjelic.pdf