Abstrakt

Predmet ovog rada su projektovanje i razvoj informacionog sistema javnih nabavki, sa posebnim osvrtom na informacioni sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i predlogom za njegovo unapređenje. Prvi deo rada bavi se informacionim sistemom javnih nabavki i njegovim značajem, dok se drugi deo odnosi na modeliranje procesa javnih nabavki. Kao originalan doprinos, u radu su dati šematski prikazi, koji mogu pomoći u razvoju informacionog sistema: šema procesa elektronskih javnih nabavki i šema potrebnih funkcija koje bi trebalo da poseduje informacioni sistem, da bi uspešno funkcionisao. Važan rezultat rada predstavlja kritički prikaz softverskog rešenja koje omogućava efikasno obavljanje javnih nabavki.

Ključne reči: Elektronske nabavke, informacioni sistem, javna nabavka, korupcija
Objavljen na sajtu: 25.1.2022
Priloženi fajl: cakarevic.pdf