Abstrakt

Razvijanje informacionih sistema i tehnologija omogućilo je  stručnjacima da intenzivno koriste udaljene računarske resurse prema konceptu računarstva u oblaku. Između ostalog, došlo je i do razvoja baza podataka u oblaku, kao i prebacivanja skladišta podataka na oblak. Majkrosoftov Azur je jedan od vodećih sistema za računarstvo u oblaku, ima podršku za mnoge baze podataka, a jedna od platformi dostupnih na njemu je i Azur Sinapsa Analitiks.

U ovom radu dat je kratak kritički pregled Azur Sinapsa Analitiksa, sa akcentom na njegov sistem distribuirane obrade podataka, serverles SQL pul. Ovaj sistem omogućava inženjerima podataka, arhitektama podataka, analitičarima podataka, poslovnim analitičarima i naučnicima da kreiraju virtuelna skladišta podataka, da istražuju velike podatke dostupne na Azurovim jezerima podataka, da izvršavaju kompleksne upite i kreiraju poslovne izveštaje.

Ovim radom čitalac se želi upoznati sa osnovama korišćenja prikazanih tehnologija. S tim ciljem na umu razvijeno je mnoštvo primera, a sagledane su i njihove prednosti, i mane.

Ključne reči: SQL, veliki podaci, analitika podataka, serverles, Azur, skladišta podataka, obrada podataka
Objavljen na sajtu: 1.2.2022
Priloženi fajl: rodic.pdf