Abstrakt

U ovom radu je predstavljen sistem za autonomnu navigaciju nemapiranih šumskih puteva u simulaciji, zajedno sa novim simulatorom za testiranje i trening pomenutog sistema. Za navigaciju, koristi kombinaciju planiranja putanje i dubokih neuralnih mreža treniranih uz pomoć imitacionog učenja. Pokazano je da ovaj jednostavan sistem može uspešno da navigira šumskim putevima u simulaciji.

Ključne reči: imitaciono učenje, šuma, duboko učenje, simulacija, planiranje puta
Objavljen na sajtu: 1.9.2022
Priloženi fajl: Nikola_Jovicic.pdf