Абстракт

Два стандардна механизма заштите података од неовлашћених приступа су контрола приступа корисника и енкрипција односно шифровање. Тако оперативни систем додељује кориснику права записана у ACL листама, док криптографски систем датотека обезбеђује слој заштите за податке у оним случајевима када контрола приступа није активна. Подаци који немају заштиту контроле приступа из неког разлога, могу бити енкриптовани те се њима може приступити само уз поседовање одговарајућег кључа дешифровања. У овом раду се презентује New Technology File System (NTFS) и његов део Encrypting File System (EFS), који представља пример комбинације механизама контроле приступа и енкрипције.

Кључне речи: EFS , енкрипција, контрола приступа, NTFS, сигурност
Објављен на сајту: 31.5.2009
Тип рада: Стручни радови