Волумен 8 - 2016

Апликација за евиденцију спортских резултата - AESR

Абстракт

Апликација за евиденцију спортских резултата (AESR) је веб апликација намењена прикупљању и публиковању спортских резултата. У раду је описана сврха саме апликације, архитектура, начин публиковања података и публиковање прве књиге помоћу AESR апликације.

Објављен на сајту: 1.1.1970

БГП: Анализа и симулација напада отимањем префикса

Абстракт

Протокол граничног мрежног пролаза, БГП (Бордер Гатеwаy Протоцол), је рутинг протокол, који дефинише правила комуникације и омогућава међусобно повезивање свих независних рачунарских мрежа у оквиру Интернета. У овом раду је најпре дат преглед основних БГП појмова и познатих мана везаних за безбедност протокола. Затим су представљене три најраспрострањеније надоградње, развијене да одговоре на безбедносне изазове: С-БГП, ИВР и СоБГП. Функционалност и карактеристике БГП надоградњи су тестиране коришћењем програма ГНС3 у оквиру кога је у бацкбоне мрежи симулиран напад отимањем префикса у различитим околностима: без заштите (са основном конфигурацијом), након примене филтер листе, и на крају, уз манипулацију основних БГП атрибута. Поред симулације и резултата, у раду је дата детаљна анализа предложених решења.

Кључне речи: Безбедносни изазови, БГП, механизми заштите
Објављен на сајту: 7.12.2016
Тип рада: Научни радови