Волумен 14 - 2022

Функционално реактивно програмирање и примена у развоју веб апликација

Абстракт

У овом раду приказани су основни концепти функционалног и реактивног програмирања. На крају рада је представљена апликација за студентску анкету која примењује концепте функционалног и реактивног програмирања. Апликација омогућава студентима да унесу оцене за предмете, професоре и студентску службу, студенти уносе оцену од 1 до 5 за свако питање, након што се оцене унесу ажурира се табела у реалном времену која показује колико је студената дало одређену оцену, колико има укупно оцена и која је просечна оцена за одговарајуће питање. Технологије које су коришћене за израду ове апликације су Node.јs и Еxress.јs на бацкенд-у, МySQL база и на фронтенд-у је коришћен Angular са RxЈS библиотеком.

Кључне речи: Функционално програмирање, реактивно програмирање, функционално реактивно програмирање
Објављен на сајту: 3.10.2022

Самонадгледано учење помоћу псеудо-задатка ротације на посебно дизајнираној архитектури дубоке неуронске мреже

Абстракт

За обучавање дубоких неуронских мрежа и постизање добрих перформанси у случајевима учења визуелних карактеристика из слика или видеа за апликације у рачунарској визији неопходне су велике количине означених података. Да би се избегао трошак сакупљања и означавања великих скупова података, као подскуп метода ненадгледаног учења, истичу се методе самонадгледаног учења за решавање овог проблема. Оне успевају да науче опште визуелне карактеристике слика и видеа из неозначених скупова података. У раду је имплементирана конволуциона неуронска мрежа која има псеудо-задатак да препозна која геометријска трансформација је примењена за слику са улаза, то јест да препозна под којим углом је слика ротирана. Након обуке техникама трансфера знања на малом подскупу означених података мрежа је обучавана за задатак класификације слика. На референтном скупу података, СТЛ10, постигнута је тачност од 76% на циљном задатку класификације слика.

Кључне речи: циљни задатак, контрастивно учење, неозначени подаци, псеудо-задатак, рачунарска визија, самонадгледано учење, визуелне карактеристике
Објављен на сајту: 1.10.2022

Аутоматска навигација мобилног возила кроз немапиране шумске путеве коришћењем неуралних мрежа

Абстракт

У овом раду је представљен систем за аутономну навигацију немапираних шумских путева у симулацији, заједно са новим симулатором за тестирање и тренинг поменутог система. За навигацију, користи комбинацију планирања путање и дубоких неуралних мрежа тренираних уз помоћ имитационог учења. Показано је да овај једноставан систем може успешно да навигира шумским путевима у симулацији.

Кључне речи: имитационо учење, шума, дубоко учење, симулација, планирање пута
Објављен на сајту: 1.9.2022

Примена серверлес SQL технологије Azure Synapse Analytics у аналитици података

Абстракт

Развијање информационих система и технологија омогућило је  стручњацима да интензивно користе удаљене рачунарске ресурсе према концепту рачунарства у облаку. Између осталог, дошло је и до развоја база података у облаку, као и пребацивања складишта података на облак. Мајкрософтов Азур је један од водећих система за рачунарство у облаку, има подршку за многе базе података, а једна од платформи доступних на њему је и Азур Синапса Аналитикс.  У овом раду дат је кратак критички преглед Азур Синапса Аналитикса, са акцентом на његов систем дистрибуиране обраде података, серверлес СQЛ пул. Овај систем омогућава инжењерима података, архитектама података, аналитичарима података, пословним аналитичарима и научницима да креирају виртуелна складишта података, да истражују велике податке доступне на Азуровим језерима података, да извршавају комплексне упите и креирају пословне извештаје. Овим радом читалац се жели упознати са основама коришћења приказаних технологија. С тим циљем на уму развијено је мноштво примера, а сагледане су и њихове предности, и мане.

Кључне речи: СQЛ, велики подаци, аналитика података, серверлес, Азур, складишта података, обрада података
Објављен на сајту: 1.2.2022

Пројектовање и развој информационог система јавних набавки

Абстракт

Предмет овог рада су пројектовање и развој информационог система јавних набавки, са посебним освртом на информациони систем јавних набавки у Републици Србији и предлогом за његово унапређење. Први део рада бави се информационим системом јавних набавки и његовим значајем, док се други део односи на моделирање процеса јавних набавки. Као оригиналан допринос, у раду су дати шематски прикази, који могу помоћи у развоју информационог система: шема процеса електронских јавних набавки и шема потребних функција које би требало да поседује информациони систем, да би успешно функционисао. Важан резултат рада представља критички приказ софтверског решења које омогућава ефикасно обављање јавних набавки.

Кључне речи: Електронске набавке, информациони систем, јавна набавка, корупција
Објављен на сајту: 25.1.2022