Волумен 9 - 2017

Најпопуларније JavaScript библиотеке

Абстракт

Популарност JavaScript језика је довела до појаве великог броја библиотека и технологија. Због великог избора није увек лако пронаћи ону библиотеку која је вредна улагања енергије и труда. Већина њих је отворени код, што је један од главних разлога популарности, али је и разлог за појаву лоших, незавршених библиотека пуних грешака. У раду су приказане статистике библиотека на највећим репозиторијумима, као и резултати анкета. У радусу такођеупоређене тренутно најбоље библиотеке, изабране на основу тих резултата и статистка, заједно са њиховим описом и за шта их је најбоље користити.

Кључне речи: Anketa o popularnosti biblioteka, Front-end biblioteke, JavaScript biblioteke, Otvoreni kod
Објављен на сајту: 7.2.2017
Тип рада: Стручни радови

Систем за управљање клаудом коришћењем РЕСТ принципа

Абстракт

У овом раду је представљена архитектура система за управљање клауд инфраструктуром који користи РЕСТ принципе и РЕСТ АПИ за комуникацију између дистрибуираних системских модула. Објашњавају се предности и мане представљених система и начина комуникације са клауд платформом на примеру Клаудстека. Наводе се примери њихове примене у реалном окружењу. Идеја за овакву архитектуру је резултат личне жеље да се превазиђу концептуалне грешке које су стварале практичне проблеме и ограничења у пружању услуга током и након двогодишњег развоја комерцијалне платформе за управљање клауд ресурсима на којој је рађено.

Кључне речи: Klaud arhitektura, REST, softverska arhitektura, distribuirani sistemi, sistemi bez stanja, klaud menadžment platforma
Објављен на сајту: 28.11.2017
Тип рада: Стручни радови

Повећање употребљивости аналитичког решења у виду експонирања Најм модела као РЕСТфул сервиса

Абстракт

Најм, платформа за аналитику података, доступна је као кориснички софтвер отвореног кода. Апликација за креирање је истовремено и платформа за извршавање модела, па дисеминација модела крајњим корисницима на овај начин може бити непрактична. Стога смо развили и у раду описујемо један вид интерфејсирања Најм модела ка крајњем кориснику кроз прилагођен кориснички интерфејс. Користећи ПХП, модел експонирамо као РЕСТфул сервис и на примеру показујемо могућност интеграције Најм модела са софтвером који има веб интерфејс

Кључне речи: integracija, Najm, model, PHP, REST, servis
Објављен на сајту: 27.9.2017
Тип рада: Научни радови

Предлог једног приступа примени Амазон веб сервиса у развоју апликације

Абстракт

Овај рад се бави имплементацијом Амазон веб сервиса (АWС), као најпопуларнијег сервиса рачунарства у облаку са циљем конструисања портала који служи писању рецензија и оцењивању од стране корисника. У раду се као пример користе рецензије за графичке новеле. За одабране сервисе се објашњава за шта се користе. Представља се како се иницијализују и конфигуришу. Упоређују се, са техничког и финансијског аспекта, концепт рачунарства у облаку и концепт поседовања уређаја и мрежне инфраструктуре. Образлажу се предности и мане примене Амазон веб сервис платформе у пројекту и даје се осврт на сервисе конкурентских компанија.

Кључне речи: Amazon veb servis, računarstvo u oblaku, recenzije.
Објављен на сајту: 24.11.2017
Тип рада: Научни радови

Поређење времена конвергенције ИС-ИС и ОСПФ рутинг протокола

Абстракт

Рад се бавим анализом времена конвергенције ИС-ИС и ОСПФ линк-стате рутинг протокола који се углавном пореде у контексту великих сервис провајдер мрежа. У раду ће бити приказани резултати тестова у контролисаним условима и једноставном топологијом са 5, 400, 800, 1600 и 3200 рута у мрежи за основну (дефаулт) конфигурацију као и за оптимизовану конфигурацију. Иако као линк-стате протоколи имају доста сличних особина, ИС-ИС се и даље сматра протоколом који је погоднији за велике сервис провајдер мреже. Рад се фокусира искључиво на времена конвергенције која се могу очекивати од ова два рутинг протокола и како се та времена мењају у односу на број рута у систему.

Кључне речи: IS-IS, OSPF, vreme konvergencije
Објављен на сајту: 31.10.2017
Тип рада: Научни радови