Волумен 13 - 2021

Детаљна анализа протокола, компоненти и имплементације Интернета ствари(Internet of Things) технологије у мобилном здравству(mHealth)

Абстракт

У данашње вријеме свијет без интернета је незамислив. Интернет је увелико измјенио наше навике и начине функционисања у свакодневици и пословању. Поставио је темеље разним аспектима технологије, а један од новитета у технологији је Интернет ствари (Internet of Things или скраћено IoT). IoT се односи на физичке објекте повезане на Интернет преко уграђених сензора и осталих уређаја који могу примати и слати одређене податке. У овом раду је приказана детаљна анализа компоненти и протокола који се користе у реализацији IoT ријешења. Примјена IoT технологије у пракси је детаљно анализирана на примјеру„Smart Watch“ технологије и ROAMM (Real-time and Online Assessment and Mobility Monitoring) методологије која је заснована на технологији паметног сата и користи се за праћење здравственог стања пацијената у реалном времену.

Кључне речи: Internet, IoT технологија, апликација, протокол, smartwatch, ROAMM
Објављен на сајту: 24.11.2021

Анализа сигурности домаћих веб сајтова

Абстракт

Упркос сталној борби да се безбедност и приватност на пољу електронског пословања одрже на што већем нивоу, пораст сајбер криминала нарушава поверење и утиче на повећан број забринутих корисника. Упоредо са усвајањем нових технологија, неопходно је развијати и методе заштите од сајбер криминала како би корисници услуга били безбедни. У овом раду приказаћемо негативне ефекте примене савремених технологија у електронском пословању, као и на који начин се могу превазићи употребом различитих типова енкрипције и протокола. Такође, приказаћемо детаљан преглед анализе сигурности веб сајтова банкарских институција у Србији као и неких познатијих домаћих онлајн продавница.

Кључне речи: електронско банкарство, електронско пословање, енкрипција, HTTPS, TLS
Објављен на сајту: 30.9.2021

Филтернет: Систем за тематско филтрирање, прегледање и архиву података

Абстракт

Управљање личним знањем је скуп когнитивних и технолошких активности које корисник свакодневно обавља да би ефикасно прикупио, класификовао, систематизовао, сачувао, претражио, прегледао и поделио информације. Уз све већи број креираних дигиталних садржаја тај процес постаје и све комплекснији. Као одговор на комплексност, у овом раду се представља систем за тематско архивирање и претраживање података, са фокусом на веб странице, а који олакшава управљање личним знањем. Сврха представљеног система је помоћ при истраживању ради стицања знања у коме је потребно усвојити већи број међусобно повезаних појмова. Главни процеси представљеног система су скрејповање веб страница и ембедовање којим се добија интерактивна мапа за приказ тематских области. У раду се концептуално приказују компоненте система и анализира се пример конкретне имплементације. Остварени резултат је практична имплементација за употребу и даље изучавање.

Кључне речи: Филтрирање, Филтернет, Проналажење информација, Претраживачи, Ненадгледано обучавање
Објављен на сајту: 1.9.2020

Приступи за добијање димензионо моделованих података из бежичних сензорских мрежа

Абстракт

У раду су приказане примене технике димензионог моделовања, те концепата дејта марта и складишта података над подацима из бежичних сензорских мрежа. Димензионе структуре података намењене су успостављању ефикасног система за подршку одлучивању и анализу података из бежичних сензорских мрежа. Димензиони модели се формирају из угла сензора и из угла мисије. Описују се кораци трансформације података на путу од операционе базе до дејта март шеме. До сада у литератури није било могуће наћи примере димензионих модела података из бежичних сензорских мрежа

Кључне речи: бежичне сензорске мреже, дејта март, интеграција података, звездаста шема, складиште података
Објављен на сајту: 23.6.2020

Систем за креирање спецификације и контролисање развоја ангулар компоненти

Абстракт

Предмет рада је пројектовање модела базе података у којој би се складиштила документација о начину повезивања компоненти, базираних на Angular развојном алату, током пројектовања и развоја веб апликације. Циљ је формирати сетове атрибута који прецизно описују Angular компоненту, њену везу са другим компонентама и дефинишу различите приоритете приступа. Методолошки, у изради рада критички се пореде различити приступи у вођењу документације током израде рачунарске апликације и потом се представља ново решење, специјализовано за изабрани развојни алат.

Кључне речи: Ангулар компоненте, REST API, спецификација, документација , JWT, база података
Објављен на сајту: 31.3.2021

Упоредна анализа различитих начина интеграције клијентске и серверске стране апликације развијене у скрипт језицима

Абстракт

У овом раду разматрају се различите технике развоја клијентске стране веб апликације и њено повезивање са серверском страном развијеном у програмском језику Python коришћењем Django фрејмворка. Основним функционалностима серверске стране може се приступити преко REST позива. Рађено је пет различитих техника развоја клијентске стране апликације, изворни JavaScript, три различита веб фрејмворка, то су ЈQuery, Angular и React и Django темплејти. Све технике развоја клијентске стране осим Django темплејта комуницирају са серверском страном преко REST позива. Циљ је био да се упореде различите технике интеграције са серверском страном, да се прикажу њихове предности и недостаци. Анализирана је комплексност одређеног језика или фрејмворка, читљивост кода, сигурност, подржаност од стране заједнице. Анализа ће се радити на примеру развоја веб апликације за рентирање моторних возила.

Кључне речи: JavaScript, React, Angular, Django, JQuery
Објављен на сајту: 15.3.2021