Подношење радова

Пре подношења радова проверите:

 • да ли рад крши ауторска права, то јест уверите се да рад истог садржаја већ није објављен
 • да ли је припремљена пдф верзија фајла вашег рад, са именом фајла које одговара вашем презимену
 • да ли је рад припремљен у складу са упутством за ауторе

Радови се могу предати искључиво у електронској верзији. Електронска верзија рада се доставља преко сајта. Потребно је да се један од аутора региструје и попуни образац за подношење рада. По предаји рада добићете e-mail одговор који вам потврђује успешан пријем вашег фајла.

Тематске области

 • Artificial Intelligence
 • Database & Data Mining
 • Computer Networks & Communications
 • Computer Architecture
 • Parallel & Distributed Systems
 • Internet & its Applications
 • Multimedia & Visual Programming
 • Image and signal Processing
 • Information Systems
 • Human Computer Interface
 • Virtual Reality Systems
 • E-Commerce
 • Computer and network Security
 • Software Engineering
 • Distance Learning and e-education
 • Algorithms & Applications
 • Neural Networks
 • Computer Simulation
 • Natural Language Processing
 • Machine Learning
 • Aspect Oriented Software Development AOSD
 • Applied mathematics
 • Numerical Analysis
 • Computational Mathematics
 • Operation Research
 • Pattern Recognition
 • GIS Technology and Application

После предаје рада

Радови послати за e-RAF Journal on Computing се анонимно рецензирају. Рецензенте одређује Уређивачки одбор. После рецензија Уређивачки одбор обавештава ауторе да ли су њихови радови прихваћени или одбијени. Прихватају се радови који добију позитивну оцену рецензената; ови радови ће бити објављени у електронском облику на сајту e-RAF Journal on Computing.

Након процеса рецензије, Уређивачки одбор часописа ће Вас е-маил поруком обавестити о прихватању/неприхватању Вашег рада. За радове за које Уређивачки одбор буде сматрао да су потребне измене, ауторима ће e-mailom бити послата потребна упутства.

Упутство за ауторе

Рукописи пријављени за e-RAF Journal on Computing могу бити стручни и научни радови који садрже оригиналне практичне или теоријске резултате самих аутора, а који су од интереса за шири скуп стручњака у подручју из кога је рад.

Позивају се аутори да пријаве радове који приказују примене теоријских метода у решавању конкретних инжењерских проблема, приказе практичних нових решења или уређаја, резултате експерименталних истраживања, реализације познатих решења на нови начин и слично.

За e-RAF Journal on Computing се пријављују радови чији садржај није пре саопштен, објављен или на други начин приказан. Пријављени радови морају садржати оригиналне научне, стручне или примењене резултате самих аутора. Објављени резултати ни на који начин не смеју повредити ауторска права других појединаца или организација. Иако се сви радови рецензирају, сами аутори одговарају за право објављивања, оригиналност и квалитет радова.

Приказе резултата других аутора и институција, без сопственог доприноса односно учешћа у истраживању, као и прегледне радове из појединих области, учесници могу понудити Уређивачком одбору на одобрење, односно Уређивачки одбор их може наручити по позиву. У таквом случају се на раду мора обавезно назначити да је у питању прегледни рад, односно морају се јасно и доследно назначити извори информација и евентуалне дозволе за објављивање до тада непубликованих резултата.

Радове треба по правилу написати на енглеском или на српском језику. На рецензију се примају искључиво радови који су припремљени у складу са Упутством за ауторе. Упутство је исто и за пријављивање нових радова и за коначне верзије прихваћених радова. Упутство за ауторе треба схватити дословно, како би се обезбедио висок квалитет објављених радова.

Microsoft Word темплејт можете користите за припрему вашег рукописа. Финалну верзију рада треба конвертовати и предати у Adobe PDF формату. Неопходно је да приликом конверзије у PDF формат изаберете опцију "embed all fonts" и да PDF буде "откључан". Додатне фајлове, и материјале пошаљите заједно са вашим радом.