Волумен 4 - 2012

Анализа перформанси Multicast VPN протокола у мрежи интернет сервис провајдера

Абстракт

У раду је извршена анализа перформанси два multicast VPN (Virtual Private Network) модела у MPLS мрежи интернет сервис провајдера. Модели су симулирани коришћењем Dynamips софтверског алата и одговарајућих Cisco IOS оперативних система. Анализа емпиријских резултата добијених симулацијом оба модела наводи на закључак да нема значајнијих разлика у квалитету преноса multicast саобраћаја. IP пакети у равни прослеђивања се прослеђују истом ефикашношћу и разлика у типовима енкапсулација multicast VPN саобраћаја не утиче на перформансе. Закључено је да протоколи који утичу на креирање различитих типова multicast стабала у контролној равни тај процес креирања врше приближно истом брзином.

Кључне речи: BGP MDT SAFI, IP/GRE, mLDP, MPLS, Multicast VPN, MVPN, Rosen draft
Објављен на сајту: 27.2.2012
Тип рада: Научни радови

Алгоритми за решавање вишедимензионалног Bin packing проблема

Абстракт

Bin packing проблем спада у класу проблема оптимизације који има широку примену у разним пољима који укључују паковање, распоређивање и слично. У овом раду биће описано више алгоритама који решавају овај проблем. Дати су њихови описи и имплементације. Такође, биће представљени резултати ефикасности сваког од описаних алгоритама.

Кључне речи: Bin packing алгоритам, генетски алгоритам, оптимизација
Објављен на сајту: 7.5.2012
Тип рада: Научни радови

Анализа рендген снимка плућа

Абстракт

Постоји доста проблема за које је тешко наћи конвенционални алгоритам за њихово решавање. Неки се не могу решити на лак начин коришћењем традиционалних метода, а неки су чак и нерешиви. Проблем анализе рендген снимка грудног коша је један од њих. Рано откривање појединих болести попут: туберкулозе плућа и срчаних проблема је могуће путем анализе рендген снимка грудног коша. Ова анализа је временски захтевна и неретко захтева заједнички рад доктора различитих специјалности. Са друге стране број снимака је у сталном порасту те благовремена анализа није могућа услед недостатка медицинског особља или њихове презаузетости. Јавља се потреба за софтверским алатом који је у стању да брзо анализира снимке и да их сортира по медицинском стању и хитности. Овај рад предлаже и доказује концепт заснован на неуралним мрежама и њиховој примени у анализи рендген снимка плућа

Кључне речи: Анализа рендген снимка, неуралне мреже, распознавање облика
Објављен на сајту: 10.6.2012
Тип рада: Стручни радови

Поређење онтологијских едитора

Абстракт

У овом раду разматра се неколико софтверских алата везаних за семантички веб. У ствари, пет онтологијских едитора је описано и упоређено у овом раду. То су: Apollo, OntoStudio, Protégé, Swoop i TopBraid Composer Free Edition. Описане су структура и основне особине ових едитора, као и начин како се користе. Главни критеријум за поређење ових едитора је могућности употребе и примене у различитим апликацијама.

Кључне речи: Apollo, Ontologies, Ontology building tools, OntoStudio, Protégé, Semantic Web, Swoop, TopBraid Composer Free Edition.
Објављен на сајту: 16.12.2012
Тип рада: Научни радови